Fučíková 808/2, 930 28 Okoč

+421 (0) 902 879 458

+421 (0) 31 555 8556

ferenc@madnet.sk

IČO: 41 395 662, DIČ: 102 680 3514, IČDPH: SK 102 680 3514

Naša firma je zapísaná v Živnostenskom registri č. 210-18277 Obvodného úradu v Dunajskej Strede.

František Balogh FER - ENC
Údaje označené s * sú povinnné